Wesley-Vader.jpg


Wesley Vader

advocaat

Wesley Vader richt zich op commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Hij adviseert en procedeert over (potentiële) contractuele geschillen en aansprakelijkheidzaken, in het bijzonder op het gebied van: beroepsaansprakelijkheid & tuchtrecht; bestuurdersaansprakelijkheid; enquête en aandeelhouders- en overnamegeschillen; en fraude en asset tracing.
 
Wesley is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Hij is auteur voor het tijdschrift Rechtspraak Contractenrecht (RCR) waarin maandelijks uitspraken worden becommentarieerd.
 
Sinds 2010 werkt Wesley bij Lexence. Daarvoor was hij aan het kantoor Eversheds verbonden. Wesley studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij heeft een semester aan de University of Western Ontario in Canada gestudeerd. Wesley is in 2007 als advocaat beëdigd. De postacademische specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie heeft hij in 2013 cum laude afgerond.