Marieke-van-Schie.jpg


Marieke van Schie

advocaat, partner

Marieke van Schie is gespecialiseerd in zowel huurrecht bedrijfsruimte (winkels en hotels) als huurrecht woonruimte. Daarnaast heeft zij ruime ervaring op het gebied van de koop/verkoop van onroerend goed.
 
Marieke is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten. Voorts geeft zij regelmatig cursussen op het gebied van huurrecht bijvoorbeeld via Kjenning. Marieke is thans voorzitter van de klachtencommissie van Habion. Zij is één van de auteurs van het boek ‘Huurrecht Woonruimte’ en ‘Commentaar Huurrecht’, beide uitgaven van Sdu en van ‘Boom Basics Huurrecht’, een uitgave van Boom Juridische Uitgevers. Ook is zij voor Kluwer de auteur voor de toelichting op de Leegstandwet. 
 
Sinds 2006 werkt Marieke bij Lexence. Eerder was zij onder andere verbonden aan Boekel De Nerée en Nysingh. Marieke studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de Specialistenopleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten. Marieke werd in 1994 beëdigd als advocaat.