Jurjen-Mos.jpg


Jurjen Mos

notaris, partner

Jurjen Mos adviseert een breed scala aan nationale en internationale cliënten over ondernemingsrechtelijke onderwerpen en naleving op het gebied van het vennootschapsrecht en regelgeving voor (beursgenoteerde) ondernemingen en administratiekantoren. Hij assisteert onder andere bij herstructureringen, splitsingen, fusies, overnames, werknemersparticipaties, structurering van aandelen en andere  kapitaalvormen en de inrichting van organen. Daarnaast treedt Jurjen met regelmaat op als secretaris voor (beursgenoteerde) ondernemingen en administratiekantoren. Hij publiceert en spreekt geregeld over vennootschapsrechtelijk onderwerpen, en meer in het bijzonder over corporate governance. 
 
Jurjen is sinds 2013 werkzaam bij Lexence. Hij was eerder verbonden aan Loyens & Loeff. Jurjen rondde in 1999 de studie Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht af en voltooide in 2006 de specialisatie Bedrijfsstructurering aan de Grotius Academie, Radboud Universiteit Nijmegen. In 2014 werd hij benoemd tot notaris te Amsterdam.