Bob-Bekker.jpg


Bob Bekker

advocaat, partner

Bob Bekker heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vastgoedtransacties en de ontwikkeling van woning- en utiliteitsbouw. Hij adviseert en procedeert voor ontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, financiers, institutionele beleggers, gemeenten en eindgebruikers. Bob begeleidt cliënten in complexe onderhandelingstrajecten, bij de totstandkoming van omvangrijke vastgoed transacties (koop en huur) en (al dan niet publiek-private) samenwerkingen, alsook bij en ter vermijding van (potentiële) geschillen.
 
Hij treedt met grote regelmaat op als trusted advisor voor directies en Raden van Bestuur van een aantal grote Nederlandse vastgoedpartijen. In dat kader wordt Bob regelmatig gevraagd te adviseren bij strategische vastgoedvraagstukken en in te grijpen bij dreigende conflictsituaties. Daarnaast doceert hij aan het Instituut voor Bouwrecht.
 
Sinds 2011 is Bob werkzaam bij Lexence. Hij was eerder onder andere verbonden aan Baker & McKenzie en CMS Derks Star Busman. Hij studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde tevens de postacademische specialisatie-opleiding Vastgoed aan de Grotius Academie. Bob werd hij in 1993 beëdigd als advocaat.