Arthur-Kaspers.jpg


Arthur Kaspers

of counsel

Arthur Kaspers is een van de oprichters van Lexence. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht). Hij procedeert en adviseert in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Daarnaast behandelt hij complexe zaken met betrekking tot bodemverontreinigingen, milieuvergunningen en (overheids-)aansprakelijkheid. Kaspers treedt vooral op voor ontwikkelaars, eigenaren, beleggers en beheerders van vastgoed. Arthur is actief lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten.
 
Arthur is sinds 1992 verbonden aan Lexence (sinds 2016 als of counsel), daarvoor werkte hij bij Loeff Claes Verbeke. Hij studeerde Nederlands recht én Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Arthur is in 1987 beëdigd als advocaat en staat sinds 2017 niet meer als advocaat ingeschreven.