Anouk-Scharff.jpg


Anouk Scharff

advocaat

Anouk Scharff is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht). Zij ondersteunt in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Ook adviseert zij bij milieuzaken, zoals bodemverontreiniging, asbest en milieurechtelijk aansprakelijkheidsrecht.
 
Anouk is gastdocent bij Bureau Kennis en in dat verband geeft zij regelmatig cursussen aan gemeenten en architecten over bestuursrechtelijke onderwerpen.
 
Sinds 2016 is Anouk werkzaam bij Lexence. Eerder werkte zij onder ander bij Bierman Advocaten en Ruimte in Advies. Zij behaalde de master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht. Binnen de master SBR volgde zij de specialisatie ('track') omgevingsrecht. Anouk werd in 2013 beëdigd als advocaat.