Recente whitepapers

 • 22 december 2016
  Zieke werknemers zijn in meerdere opzichten een zorg voor hun werkgever, nog los van de persoonlijke betrokkenheid bij een zieke collega. Vooral het doorbetalen van loon bij ziekte is een flinke aanslag op het personeelsbudget van menig bedrijf. Met onze wetgeving voor doorbetaling bij ziekte is Nederland dan ook koploper in Europa, met als tegenhanger landen waarbij die verplichting na twee weken al eindigt.
 • 10 oktober 2016
  Dankzij de steeds geactualiseerde en aangescherpte Nederlandse Corporate Governance Code zal het voor geen enkele bestuurder of toezichthouder onduidelijk zijn wat er van hem of haar verwacht wordt op het gebied van behoorlijk bestuur. Beloningenexpert Kilian Wawoe en advocaat arbeidsrecht Frank ter Huurne schetsen in dit e-book hun ervaring met belonen en de effecten ervan op een onderneming.
 • 17 augustus 2016
  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) worden er meer ontslagverzoeken afgewezen dan in de jaren ervoor. De arbeidsmarkt wordt juist minder flexibel door deze wet, en dat was niet de bedoeling van de wetgever. In dit e-book leest u wat de laatste ontwikkelingen zijn van de WWZ. Wij volgen het op de voet en houden u graag op de hoogte van toekomstige veranderingen.
 • 05 augustus 2016
  Als we met een juridische bril op naar talentmanagement kijken, zien we slechts beperkte mogelijkheden om talent te behouden in een reorganisatie.
 • 25 april 2016
  Niet alleen minister Asscher krijgt, in zijn eigen woorden, een sik van de discussie over loondoorbetaling bij ziekte. Ook de werkgevers waar wij voor werken zijn er wel klaar mee. De termijn waarover de werkgever nu bij ziekte loon moet doorbetalen is 104 weken, twee jaar dus. En voorlopig verandert die termijn niet. Lees alles over ziekteverzuim en hoe hiermee om te gaan in het e-book ziekteverzuim.
 • 25 november 2015
  De wetgeving rond overdrachtsbelasting wijzigt per 1 januari 2016. In het e-book 'Overdrachtsbelasting' van Lexence leest u hoe een goede planning een oplossing kan bieden.
 • 15 oktober 2015
  Duurzaam bouwen of verbouwen? Anno 2015 zijn de meeste partijen wel overtuigd van nut en noodzaak. Toch kan men er tegenop zien. Duurzaamheid klinkt mooi, maar hoe zit het met de terugverdientijd van de benodigde investeringen? Kan het zonder subsidie? Hoe zit het met aanbestedingen en contracten? Op welke andere specifieke zaken moet je letten?
 • 06 oktober 2015
  Niets blijft meer onopgemerkt nu iedereen dag en nacht online is en daar zo’n beetje alles deelt. Veel mensen zijn dan ook helemaal niet bezig met het beschermen van data en hun eigen privacy. 'Sterker', betoogt onderzoeksjournalist Brenno de Winter, 'we moeten er juist meer aandacht aan besteden'. Dat is trouwens niet alleen zijn advies, het moet ook van de wetgever. De Meldplicht datalekken is bijna van kracht en de nieuwe Autoriteit persoonsgegevens wordt een nog strengere bewaker van ieders privacy.
 • 24 juli 2015
  Het besturen van een onderneming wordt er de laatste jaren niet makkelijker op. Bestuurders moeten hun onderneming door economisch moeilijke tijden loodsen en tegelijkertijd innoveren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risico’s nemen en risico’s mijden. En als het dan onverhoopt misgaat, kunnen ze ook nog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ondernemen in zo’n klimaat lijkt bijna ondoenlijk, maar met handige tips en goed advies kan veel leed voorkomen worden. U leest het in dit e-book.
 • 24 juni 2015
  De Wet Werk en Zekerheid heeft grote consequenties voor het ontslagrecht en 1 juli 2015 nadert gestaag. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving in geval van reorganisatie. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Lees het in het e-book reorganiseren.
 • 15 juni 2015
  De foodretail en -service ondervinden bij hun innovatie hinder van de achterblijvende regelgeving. Verschillende sectoren vervagen in toenemende mate en supermarkten halen een steeds groter deel van de omzet uit deze nieuwe grensvervagende markten. Dat vraagt om flexibele regels rondom ruimtelijke ordening. Deze regels zijn nu echter nog veel te star. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van advocatenkantoor Lexence en Bureau Stedelijke Planning.
 • 26 februari 2015
  Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gedeeltelijk in werking getreden. Het resterende deel volgt op 1 juli. Door de invoering van de WWZ worden onder andere het ontslagrecht en de regels omtrent flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd.Met dit e-book hopen wij u mee inizcht te geven.
 • 25 februari 2015
  Hoe doet u onderzoek bij een vermoeden van corruptie? Hoe voorkomt u dat mensen buiten hun boekje gaan? Is een gedragscode afdoende? En hoe zorgt u dat compliance hoog in het vaandel blijft staan? Lees het in het e-book fraude.
 • 30 september 2014
  De regeling van het Stapelverbod heeft een roerige ontstaanshistorie en laat zich onder andere als gevolg daarvan lastig lezen. Deze bijdrage verschaft duidelijkheid aan de hand van een aantal in de praktijk belangrijke vragen.
 • 29 november 2013
  Het is geen uitgemaakte zaak dat een ontslag wegens fraude standhoudt. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig of buitenproportioneel onderzoek heeft ingesteld of indien het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven.