E-book Reorganisatie van de onderneming, hoe selecteer ik de juiste werknemers?

 

Een werkgever die werknemers wil laten afvloeien, loopt bij het afspiegelingsbeginsel tegen het probleem aan dat hij niet op basis van kwaliteit werknemers kan selecteren. Bij het afspiegelingsbeginsel op grond van artikel 4:2 Ontslagbesluit komen werknemers met het kortste dienstverband binnen uitwisselbare functies, binnen de leeftijdsgroep van een bedrijfsvestiging, voor het eerst voor ontslag in aanmerking. Doel van het afspiegelingsbeginsel is het behouden van een evenwichtige samenstelling van werknemers en deze op een objectieve wijze te laten afvloeien.  In dit whitepaper van Floor Damen wordt uitgelegd hoe bij selectie van boventallige werknemers het afspiegelingsbeginsel kan worden ontweken door de stoelendans methode te gebruiken. Eerst wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen waarbij onder andere uitvoerig wordt stilgestaan bij de traditionele selectiemethodiek. Vervolgens wordt de stoelendansmethodiek beschreven waarbij mogelijke problemen aan bod komen.

Klik hienaast op download, vul uw e-mailadres in en ontvang het whitepaper direct via e-mail. 

 


Auteur(s):