E-book Q&A over het Stapelverbod

 

Sinds 1 januari 2013 geldt een wettelijke beperking op het toegestane aantal door één en dezelfde persoon gehouden toezichthoudende functies bij grote rechtspersonen. Op die datum werden de zogenoemde “Wet bestuur en toezicht” en bijbehorende “Reparatiewet bestuur en toezicht”   van kracht. Deze beperking (in de volksmond en hierna wel het “Stapelverbod” genoemd) zit bestuurders en toezichthouders potentieel in de weg bij het aanvaarden van nieuwe posities.

 

Toezichthouders bij grote vennootschappen mogen nog maar vijf van die functies bekleden. Voor bestuurders ligt dit aantal op twee. Overschrijding van het aantal toegestane functies heeft verstrekkende gevolgen. Bij het aanvaarden van een nieuwe benoeming of van een herbenoeming dient daarom goed gerekend te worden.
 
De regeling van het Stapelverbod heeft een roerige ontstaanshistorie en laat zich onder andere als gevolg daarvan lastig lezen. Deze bijdrage verschaft duidelijkheid aan de hand van een aantal in de praktijk belangrijke vragen.


Auteur(s):