E-book Ontslag wegens fraude

 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer een frauderende werknemer wordt ontmaskerd, in bijna alle gevallen ontslag volgt. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat een ontslag wegens fraude standhoudt. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig of buitenproportioneel onderzoek heeft ingesteld of indien het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Ook vormen schorsing en de hoorplicht een bron van procedures. In dit whitepaper behandelen Mark Keuss en Frank ter Huurne de (procedurele) valkuilen, geven inzicht in de juridische positie van de werkgever en de werknemer en laten zien hoe rechters met ontslag wegens fraude omgaan.


Auteur(s):