Let op: einde overgangsjaar AIFMD per 22 juli 2014!

1 juli 2014
 
​Tot en met 21 juli 2014 geldt op grond van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) een overgangsjaar voor de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIF’s) die onder de reikwijdte van de AIFMD vallen. Denk bijvoorbeeld aan hedge-, private equity- en vastgoedfondsen. Vanaf 22 juli 2014 moeten alle beheerders voldoen aan de vereisten van de AIFMD. Hier leest u wat dit betekent. Maar wat betekent dat nu voor u?

Beschikte u al voor de inwerkingtreding van de AIFMD (22 juli 2013) over een vergunning? Dan gaat uw 'oude' vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege over in een 'nieuwe' vergunning.
 
Beschikt u niet over een vergunning als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling? Dan kon u sinds de inwerkingtreding van de AIFMD gebruikmaken van het overgangsjaar. Het overgangsjaar hield voor niet-vergunninghoudende beheerders in dat zij een jaar extra de tijd kregen om een vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen, of om zich bij de AFM te laten registreren onder de lichtere regeling.
 
Het gevolg van het eindigen van het overgangsjaar is dat de vereisten van de AIFMD in volle omvang op de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen van toepassing zijn.
 
Wij zullen u door middel van onze nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen op dit gebied. Wilt u meer weten over deze onderwerpen of heeft u vragen met betrekking tot uw situatie? Neem dan contact op met Charles Destrée via e-mail of telefoon (020) 5736 851.
 
* Voor de inhoud van deze nieuwsbrief is gebruik gemaakt van de (openbare) informatie op de website van de Autoriteit Financiële Markten. www.afm.nl