Een ondernemingsraad verdwijnt niet zo maar

10 december 2009
 
Een ondernemingsraad houdt niet zomaar op te bestaan, ook niet als de onderneming waar de or is ingesteld wordt verkocht.
 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft op 14 oktober van dit jaar terecht geoordeeld dat de or van Stichting Skewiel ook na de overname door Stichting Tellens blijft bestaan. Het komt er, aldus de voorzieningenrechter, simpelweg op neer dat als de onderneming van de vervreemder na de overname als ongedeelde organisatorische eenheid wordt voortgezet, ook de or blijft bestaan.
 
De stichting Skewiel hield zich bezig met een combinatie van thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuisactiviteiten in de regio Trynwâlden. Kennelijk ging het de stichting Skewiel niet voor de wind want vanwege een verslechterde financiële situatie ging zij per 1 juli 2009 samen met de stichting Zorggroep Tellens, een organisatie die diensten levert in het kader van de AWBZ en de Wmo. Door het samengaan van beide organisaties traden alle werknemers van stichting Skewiel per 1 juli 2009 in dienst bij stichting Tellens. Skewiel werd na de overname de 22ste locatie van stichting Tellens. 

Hierbij vindt u het gehele artikel van Floor Damen uit het FD van 10.12.2009.