Recente publicaties

 • 06 juli 2017
  Kiest een werkgever ervoor zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere entiteit, dan gaan de rechten en verplichtingen die voor die werkgever uit arbeidsovereenkomsten voortvloeien van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:662 e.v. BW). Werknemers komen dan automatisch in dienst bij de overnemer.
 • 06 juli 2017
  Op 1 juni jl. heeft Lexence in het kader van de PROVADA een ochtendseminar gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In het Rosarium in Amsterdam werden zo'n 80 genodigden bijgepraat over het onderwerp 'De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?'.
 • 06 juli 2017
  In veel huurovereenkomsten is bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. Toch komt het in de praktijk veelvuldig voor dat een verhuurder vergeet de overeengekomen huurprijsindexering toe te passen. Wat zijn de gevolgen als de verhuurder gedurende meerdere jaren vergeet de huurprijs te indexeren? Over deze vraag heeft het Hof Amsterdam zich vrij recent uitgelaten.
 • 06 juli 2017
  De ontwikkeling van Oosterdokseiland in Amsterdam is één van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa. In de kop van Oosterdokseiland worden de komende jaren twee laatste kavels gerealiseerd. Lexence heeft dit project notarieel gestructureerd en begeleid waarbij datagedreven technieken (legaltech) zijn ingezet om het project optimaal te sturen. Lexence ontwikkelde voor dit omgvangrijke project speciale tools.
 • 06 juli 2017
  Om het onderzoeks- en ontslagproces rondom fraude te verbeteren hebben Lexence, Hoffmann en GGN het platform Fraude.nl opgericht. Een samenwerkingsverband waarbij deze organisaties de normaliter gescheiden bedrijfsvoering bundelen. Hierdoor vallen onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery in een enkel pakket.
 • 06 juli 2017
  Lexence heeft in een half jaar net zoveel deals gedaan als in heel 2016. Lexence is daarmee het meest actieve advocatenkantoor van het eerste halfjaar van 2017. Dat blijkt uit de MenA.nl league tables.
 • 18 juni 2017
  ​​De laatste jaren zijn er in ruime mate ontwikkelingen op het vlak van de agentuur. Heleen Kleinjan schreef een artikel over dit onderwerp wat gepubliceerd is in Contracteren. Lees het artikel.
 • 18 mei 2017
  De vele vraagstukken waar de woningmarkt mee worstelt stond op 17 mei centraal bij de HuurWoningTop. Marieke van Schie zette de huurprijswetgeving van de laatste jaren op een rij.
 • 15 mei 2017
  Vanwege de toenemende internationalisering van de zakelijke dienstverlening, speelt een effectieve mobiliteit op de arbeidsmarkt een steeds grotere rol. Meritas heeft daarom de European Guide to International Mobility opgesteld waarin door 22 Europese landen wordt in gegaan op de enkele vragen met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid.
 • 15 mei 2017
  De kantonrechter Noord-Nederland oordeelde op 23 maart 2017 over een werkneemster die op staande voet was ontslagen, omdat zij een hapje van een donut had genomen.
 • 10 mei 2017
  Vanaf 2023 geldt een bepaalde ondergrens in energie-index voor niet-monumentale gebouwen met kantoorruimtes boven de 100 m2. Neem dit goed in acht als u een dergelijke kantoorruimte wilt kopen, huren, verhuren of (ver)bouwen. Als de ruimte namelijk niet aan de maatregel voldoet, mag deze niet worden verhuurd, gehuurd of gebruikt als kantoorruimte.
 • 25 april 2017
  Op 10 april is de ranking van Chambers 2017 bekend geworden.
 • 25 april 2017
  Onlangs is de Legal500 2017 bekend gemaakt.
 • 19 april 2017
  De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Dat de Warmtewet een hoop onduidelijkheden en knelpunten kent, is na drie jaar wel duidelijk. Het artikel van Vincent Boumans geeft een update en blik op de toekomst.
 • 14 april 2017
  ​Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad het arrest Hansteen/Verwiel q.q.1 gewezen. De Hoge Raad schept in dit arrest duidelijk in de discussie tussen een curator, verhuurder en bank met betrekking tot een claim van verhuurder ter vergoeding van leegstandschade onder een bankgarantie.