Recente publicaties

 • 16 november 2017
  Lexence heeft dit jaar maar liefst vier nominaties in de wacht geslepen voor de M&A Awards! De M&A Awards zijn het jaarlijkse hoogtepunt in de overnamewereld. In deze feestelijke traditie worden de beste deals, adviseurs, corporates en investeerders geëerd met een felbegeerde award.
 • 18 oktober 2017
  Ook in het derde kwartaal van 2017 behouden we met 49 deals de nummer één positie in de league tables van M&A.
 • 11 oktober 2017
  Met de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2012 is het enquêterecht per 1 januari 2013 gewijzigd. In het oktobernummer van Tijdschrift voor Ondernemingspraktijk bespreken Timo Jansen en Anne Spaargaren deze en andere aanpassingen.
 • 09 oktober 2017
  Op 1 september jl. ging het verplicht digitaal procederen voor civiele handelszaken van start bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Eind september waren ruim 60 zaken digitaal aanhangig gemaakt. Ook bij Lexence hebben wij ervaring met de eerste digitale procedures.
 • 09 oktober 2017
  Op 26 september jl. organiseerde Lexence het seminar ‘Privacy in het arbeidsrecht’. Tijdens deze bijeenkomst werden 80 deelnemers in vogelvlucht meegenomen door de belangrijkste aspecten van het recht op privacy in arbeidsrelaties. Sander Theunissen, advocaat bij Lexence, deelt in dit artikel de belangrijkste punten.
 • 09 oktober 2017
  Per 1 juli 2017 is art. 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast) in werking getreden. Deze wet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid het handhavingsinstrumentarium van de burgemeester bij de bestrijding van woonoverlast te versterken.
 • 05 september 2017
  ​​Het ligt voor de hand dat bij een due diligence gericht op huur van onroerend goed de aandacht voornamelijk is gevestigd op de inhoud van de huurovereenkomst en bijbehorende bijlagen en allonges. Toch kunnen ook afspraken buiten de huurovereenkomst van grote invloed zijn op de huurrelatie.
 • 01 september 2017
  Het ministerie van Economische Zaken, betrokken organisaties en marktpartijen zijn enkele jaren geleden met elkaar in gesprek gegaan met als doel om de detailhandel toekomstbestendig te maken. Alle betrokken partijen hebben toen de 'Retailagenda' ondertekend, waarin afspraken zijn neergelegd om dat doel te bereiken. Een aantal afspraken houdt verband met het huurrecht en partijen hebben gekeken hoe deze afspraken juridisch konden worden vormgegeven. Er is gesproken over het sluiten van een convenant met daarin juridisch afdwingbare afspraken over huurrechtelijke onderwerpen. Partijen zijn er echter niet in geslaagd om te komen tot overeenstemming over dit convenant.
 • 01 september 2017
  ​Het hof Arnhem-Leeuwarden acht een curator in haar arrest van 14 maart 2017 persoonlijk aansprakelijk voor de schade die een verhuurder lijdt vanwege het onbevoegd onderverhuren van een winkelruimte. Lotte Dröge behandelt in Cobouw het arrest. Klik rechts op de button om het volledige artikel te downloaden.
 • 25 juli 2017
  ​In het vakblad Arbo Rendement kan men vragen stellen die beantwoord worden door ervaren adviseurs. In de juli-editie geeft Petra Greuter, advocaat arbeidsrecht, antwoord op de vraag 'Een werkneemster is terug van zwangerschapsverlof, maar wil thuis kolven omdat ze de ruimte niet geschikt vindt. Moet mijn werkgever dit faciliteren?'.
 • 06 juli 2017
  Kiest een werkgever ervoor zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere entiteit, dan gaan de rechten en verplichtingen die voor die werkgever uit arbeidsovereenkomsten voortvloeien van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:662 e.v. BW). Werknemers komen dan automatisch in dienst bij de overnemer.
 • 06 juli 2017
  Op 1 juni jl. heeft Lexence in het kader van de PROVADA een ochtendseminar gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In het Rosarium in Amsterdam werden zo'n 80 genodigden bijgepraat over het onderwerp 'De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?'.
 • 06 juli 2017
  In veel huurovereenkomsten is bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. Toch komt het in de praktijk veelvuldig voor dat een verhuurder vergeet de overeengekomen huurprijsindexering toe te passen. Wat zijn de gevolgen als de verhuurder gedurende meerdere jaren vergeet de huurprijs te indexeren? Over deze vraag heeft het Hof Amsterdam zich vrij recent uitgelaten.
 • 06 juli 2017
  De ontwikkeling van Oosterdokseiland in Amsterdam is één van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa. In de kop van Oosterdokseiland worden de komende jaren twee laatste kavels gerealiseerd. Lexence heeft dit project notarieel gestructureerd en begeleid waarbij datagedreven technieken (legaltech) zijn ingezet om het project optimaal te sturen. Lexence ontwikkelde voor dit omgvangrijke project speciale tools.
 • 06 juli 2017
  Om het onderzoeks- en ontslagproces rondom fraude te verbeteren hebben Lexence, Hoffmann en GGN het platform Fraude.nl opgericht. Een samenwerkingsverband waarbij deze organisaties de normaliter gescheiden bedrijfsvoering bundelen. Hierdoor vallen onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery in een enkel pakket.