Recente publicaties

 • 05 september 2017
  ​​Het ligt voor de hand dat bij een due diligence gericht op huur van onroerend goed de aandacht voornamelijk is gevestigd op de inhoud van de huurovereenkomst en bijbehorende bijlagen en allonges. Toch kunnen ook afspraken buiten de huurovereenkomst van grote invloed zijn op de huurrelatie.
 • 01 september 2017
  Het ministerie van Economische Zaken, betrokken organisaties en marktpartijen zijn enkele jaren geleden met elkaar in gesprek gegaan met als doel om de detailhandel toekomstbestendig te maken. Alle betrokken partijen hebben toen de 'Retailagenda' ondertekend, waarin afspraken zijn neergelegd om dat doel te bereiken. Een aantal afspraken houdt verband met het huurrecht en partijen hebben gekeken hoe deze afspraken juridisch konden worden vormgegeven. Er is gesproken over het sluiten van een convenant met daarin juridisch afdwingbare afspraken over huurrechtelijke onderwerpen. Partijen zijn er echter niet in geslaagd om te komen tot overeenstemming over dit convenant.
 • 01 september 2017
  ​Het hof Arnhem-Leeuwarden acht een curator in haar arrest van 14 maart 2017 persoonlijk aansprakelijk voor de schade die een verhuurder lijdt vanwege het onbevoegd onderverhuren van een winkelruimte. Lotte Dröge behandelt in Cobouw het arrest. Klik rechts op de button om het volledige artikel te downloaden.
 • 25 juli 2017
  ​In het vakblad Arbo Rendement kan men vragen stellen die beantwoord worden door ervaren adviseurs. In de juli-editie geeft Petra Greuter, advocaat arbeidsrecht, antwoord op de vraag 'Een werkneemster is terug van zwangerschapsverlof, maar wil thuis kolven omdat ze de ruimte niet geschikt vindt. Moet mijn werkgever dit faciliteren?'.
 • 06 juli 2017
  Kiest een werkgever ervoor zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere entiteit, dan gaan de rechten en verplichtingen die voor die werkgever uit arbeidsovereenkomsten voortvloeien van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:662 e.v. BW). Werknemers komen dan automatisch in dienst bij de overnemer.
 • 06 juli 2017
  Op 1 juni jl. heeft Lexence in het kader van de PROVADA een ochtendseminar gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In het Rosarium in Amsterdam werden zo'n 80 genodigden bijgepraat over het onderwerp 'De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?'.
 • 06 juli 2017
  In veel huurovereenkomsten is bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. Toch komt het in de praktijk veelvuldig voor dat een verhuurder vergeet de overeengekomen huurprijsindexering toe te passen. Wat zijn de gevolgen als de verhuurder gedurende meerdere jaren vergeet de huurprijs te indexeren? Over deze vraag heeft het Hof Amsterdam zich vrij recent uitgelaten.
 • 06 juli 2017
  De ontwikkeling van Oosterdokseiland in Amsterdam is één van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa. In de kop van Oosterdokseiland worden de komende jaren twee laatste kavels gerealiseerd. Lexence heeft dit project notarieel gestructureerd en begeleid waarbij datagedreven technieken (legaltech) zijn ingezet om het project optimaal te sturen. Lexence ontwikkelde voor dit omgvangrijke project speciale tools.
 • 06 juli 2017
  Om het onderzoeks- en ontslagproces rondom fraude te verbeteren hebben Lexence, Hoffmann en GGN het platform Fraude.nl opgericht. Een samenwerkingsverband waarbij deze organisaties de normaliter gescheiden bedrijfsvoering bundelen. Hierdoor vallen onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery in een enkel pakket.
 • 06 juli 2017
  Lexence heeft in een half jaar net zoveel deals gedaan als in heel 2016. Lexence is daarmee het meest actieve advocatenkantoor van het eerste halfjaar van 2017. Dat blijkt uit de MenA.nl league tables.
 • 27 juni 2017
  In het vakblad Arbo Rendement kan men vragen stellen die beantwoord worden door ervaren adviseurs. In de juni-editie geeft Petra Greuter, advocaat arbeidsrecht, antwoord op de vraag 'Kunnen wij financiële ondersteuning krijgen als we een werknemer aannemen die in het verleden ernstig of langdurig ziek is geweest?'.
 • 18 juni 2017
  ​​De laatste jaren zijn er in ruime mate ontwikkelingen op het vlak van de agentuur. Heleen Kleinjan schreef een artikel over dit onderwerp wat gepubliceerd is in Contracteren. Lees het artikel.
 • 18 mei 2017
  De vele vraagstukken waar de woningmarkt mee worstelt stond op 17 mei centraal bij de HuurWoningTop. Marieke van Schie zette de huurprijswetgeving van de laatste jaren op een rij.
 • 15 mei 2017
  Vanwege de toenemende internationalisering van de zakelijke dienstverlening, speelt een effectieve mobiliteit op de arbeidsmarkt een steeds grotere rol. Meritas heeft daarom de European Guide to International Mobility opgesteld waarin door 22 Europese landen wordt in gegaan op de enkele vragen met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid.
 • 15 mei 2017
  De kantonrechter Noord-Nederland oordeelde op 23 maart 2017 over een werkneemster die op staande voet was ontslagen, omdat zij een hapje van een donut had genomen.