Zorgplichten in de ondernemingsrechtpraktijk

8 november 2014
 
Steeds vaker is in rechtspraak en literatuur sprake van (bijzondere) zorgplichten, ook in de ondernemingsrechtpraktijk. De enquêtebeschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014 inzake Cancun Holding is daar een voorbeeld van. De Hoge Raad overwoog in die beschikking, dat de algemene verplichting van bestuurders van een joint venture-vennootschap om jegens de aandeelhouders de nodige zorgvuldigheid te betrachten een bijzondere zorgplicht met zich kan brengen met betrekking tot de positie van een aandeelhouder wiens belang is verwaterd of (verder) dreigt te verwateren. Deze beschikking was voor Timo Jansen & Wesley Vader aanleiding om in het Tijdschrift voor de Onderneminsrechtpraktijk (TOP) het begrip 'zorgplicht' nader te duiden en zijn verschijningsvormen te verkennen. Tot slot plaatsen zij een aantal observaties.