Zesmaandsregelingen overdrachtsbelasting terug per 1 januari 2015

3 november 2014
 

​Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude termijn van 6 maanden inzake de zogenoemde 'projectontwikkelaarsregeling'. Tevens geldt vanaf 1 januari 2015 weer de termijn van 6 maanden voor de vermindering van de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting bij een verkrijging van een onroerende zaak na een vorige verkrijging.

1. Btw-belaste levering ('projectontwikkelaarsregeling')
Er geldt een vrijstelling overdrachtsbelasting indien:

  • een nieuw gebouw belast met voor de koper aftrekbare btw wordt overgedragen en 
  • de verkrijging plaatsvindt binnen 6 maanden na eerste ingebruikneming of er sprake is van een eerdere huuringangsdatum.

Deze zesmaandsregeling is tijdelijk verlengd tot 24 maanden voor situaties waarbij de eerste ingebruikneming of de huuringangsdatum is gelegen tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015.

 

Wanneer een nieuw gebouw vóór 1 januari 2015 in gebruik wordt genomen of de huuringangsdatum vóór 1 januari 2015 ligt, is de verlengde termijn van 24 maanden nog van toepassing voor de verkrijging die daarop volgt. Bij ingebruikneming en huuringang na 31 december 2014 geldt nog slechts de termijn van 6 maanden.
 
2.  Verkrijging binnen een bepaalde termijn na de vorige verkrijging
De overdrachtsbelasting kent een vermindering van de maatstaf van heffing in het geval minder dan 6 maanden daarvoor een aan heffing van overdrachtsbelasting onderworpen verkrijging van dezelfde onroerende zaak heeft plaatsgevonden. Deze zesmaandsregeling is tijdelijk verlengd tot 36 maanden voor situaties waarbij de voorafgaande verkrijging heeft plaatsgevonden tussen 31 augustus 2012 en 1 januari 2015.
 
Wanneer een onroerende zaak vóór 1 januari 2015 wordt overgedragen, is de vermindering van de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting nog gedurende een termijn van 36 maanden van toepassing bij een opvolgende verkrijging. Ter zake van verkrijgingen na 31 december 2014 geldt weer de oude termijn van 6 maanden.
 
Vagen?
Neem contact op met Reint Bolhuis of Bart van Zadelhoff.