Zelfgemaakt VCA-document als bewijs gelijkwaardigheid

5 juni 2015
 
​Aanbestedende diensten kunnen geschiktheidseisen stellen aan inschrijvers. Die eisen kunnen betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en de beroepsbevoegdheid. Marc Houweling (Lexence) schrijft in Cobouw over deze geschiktheidseisen.