Winkelrenovaties niet bemoeilijken

25 juni 2010
 
De SP, PvdA, CDA en GroenLinks willen met een initiatief wetsvoorstel komen om renovaties van winkels moeilijker te maken. Als reden geven zij aan dat huurders van winkels te weinig bescherming hebben wanneer de verhuurder een renovatie wil doorvoeren. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat de huurder vogelvrij is en dat een verhuurder van winkelruimte zomaar een renovatie kan doordrukken. Tevens ontstaat ten onrechte het beeld dat huurders en verhuurders nimmer op één lijn staan. Zo hebben huurders en verhuurders recent in het Retailplatform SSM afgesproken om samen een evenwichtige huurovereenkomst te maken waarin rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen.
 
 
(F.D. 25 juni 2010)