Wijzigingen Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014

5 november 2014
 
Sinds 1 november is een flink aantal versoepelingen doorgevoerd in de regels over vergunningvrij bouwen en in de vergunningprocedure voor bestemmingsplanafwijkingen. In bijgaand memo worden drie van de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Met name als het gaat om het herbestemmen van (gedeelten van) bestaande gebouwen, is de procedure sterk vereenvoudigd.
 
Als er naar aanleiding van dit memo vragen zijn, of als interesse is om een toelichting op de andere wijzigingen te krijgen, neem contact op met Aike Kamphuis. Uiteraard denkt hij graag mee hoe voordeel kan worden gedaan met deze versoepelingen.