Wijzigingen Arbowet - Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie?

14 maart 2017
 

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet ("Arbowet") in werking. De wijzigingen hebben tot doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te vergroten. Wat betekent dit voor uw onderneming? Download hiernaast het artikel van Annejet Balm met hierin de belangrijkste wijzigingen.