Wijziging Wet melding collectief ontslag

25 september 2012
 
De Eerste Kamer is op 15 november 2011 akkoord gegaan met de voorgestelde wetswijziging van de Wet melding collectief ontslag (‘WMCO’). De WMCO bepaalt dat de werkgever aan de vakbonden en aan het UWV WERKbedrijf moet melden, als hij het voornemen heeft om binnen 3 maanden meer dan negentien werknemers te ontslaan via het UWV WERKbedrijf (‘opzegging’) of via de kantonrechter (‘ontbinding’). Door de wetswijziging zal ook de beëindiging met wederzijds goedvinden (de ‘beëindigingsregeling’) onder de WMCO gaan vallen.
 
Het doel van de melding in de WMCO is dat de vakbonden tijdig worden ingeschakeld, zodat er met hen overlegd kan worden over de voorgenomen ontslagen en de gevolgen daarvan voor werknemers. Dit doel wordt op dit moment onvoldoende bereikt, omdat er nog veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de beëindiging met wederzijds goedvinden. De beëindiging met wederzijds goedvinden valt op dit moment niet onder de WMCO, waardoor beëindigingen met wederzijds goedvinden niet mee tellen voor de meldingsgrens van de WMCO (meer dan 19 werknemers). Hierdoor hoeft in de praktijk bij ontslagrondes van meer dan 19 werknemers regelmatig niet gemeld te worden.
 
In de bijlage vindt u het gehele artikel.