Wettelijke rente weer verlaagd, maak contractueel andere afspraken

11 november 2014
 
De wettelijke rente voor transacties waarbij een consument betrokken is daalt verder. De ministerraad heeft besloten dat de wettelijke rente per 1 januari 2015 wordt verlaagd van 3% naar 2%. De wettelijke handelsrente voor handelstransacties (transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties) blijft ongewijzigd. Deze bedraagt sinds 1 januari 2014 8,25%.
 
De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser kan vorderen wanneer een schuldenaar niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en er geen andere renteafspraken zijn gemaakt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de gewone wettelijke rente (consumenten) en de wettelijke rente voor handelstransacties (bedrijven en overheid).
 
Indien u geen renteafspraken maakt, betaalt uw consumentdebiteur straks dus slechts 2% rente en uw zakelijke debiteuren 8,25%. Het loont dus om hier contractueel andere afspraken over te maken. Met dien verstande dat deze wel redelijk en billijk moeten zijn, omdat de rechter anders eventueel achteraf kan ingrijpen.