Wetsvoorstel herziening enquêterecht

28 juni 2012
 

Het wetsvoorstel tot herziening van het enquêterecht is op 12 juni 2012 aangenomen en treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking.

 

Dit wetsvoorstel brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Deze wijzigingen hebben betrekking op zaken als het verzwaren van de voorwaarden voor het indienen van een verzoek bij grotere (beurs)vennootschappen, het toepassen van hoor en wederhoor in het onderzoeksverslag en het creëren van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen namens de rechtspersoon zelf. Een aantal beoogde aanpassingen wordt in het hier bijgevoegde artikel besproken.

 
Indien u meer wilt weten over dit onderwerp neem dan contact op met Arnout Schennink, advocaat.