Wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen van de baan

15 januari 2013
 

De Tweede Kamer van de Staten-Generaal heeft op 20 november 2012 het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen verworpen. Het wetsvoorstel dat oorspronkelijk was ingediend op 16 december 2011 ziet op de implementatie van de Europese Richtlijn 2010/31/EU (Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen). Het wetsvoorstel voorzag in een regeling waarbij met ingang van 1 januari 2013 geen onroerende zaken meer konden worden geleverd indien er geen geldig energiecertificaat wordt overgelegd en andere civielrechtelijke sancties voor de eigenaar/verhuurder bij het ontbreken van een energieprestatiecertificaat. Sinds 1 januari 2008 gold overigens al voor de eigenaar van gebouwen de verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Het energiecertificaat brengt tot uitdrukking hoe energiezuinig een gebouw is. ​