Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten

1 oktober 2010
 
Het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten noodzaakt de genoteerde vennootschap tot herziening van haar procedures voor deelname aan en oproeping van vergaderingen van aandeelhouders.
 
In het Tijdschift voor Ondernemingsbestuur behandelt Jurjen Mos het wetsvoorstel artikelsgewijs.