Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

11 maart 2013
 
 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens en legt de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector aan banden.

 

Een uitgebreide toelichting op deze Wet vindt u rechts op deze pagina.

 

 

Voor de tekst van het wetsvoorstel >