Wet Huis voor klokkenluiders verbetert de positie van de klokkenluider niet

29 november 2016
 
​De Wet Huis voor klokkenluiders beoogt de voorwaarden voor klokkenluiden te verbeteren en de klokkenluider beter te beschermen. Frank ter Huurne en Sander Theunissen geven in Tijdschrift Recht en Arbeid echter aan dat deze doelen niet worden bereikt doordat de wet te beperkt is gedefinieerd. Zo zullen werknemers naar verwachting zelden een beroep kunnen doen op de wet en daardoor de gewenste rechtsbescherming missen.
 
Download hiernaast het artikel voor meer informatie over de Wet Huis voor klokkenluiders, de redenen waarom de doelen niet worden bereikt en enkele tips om de lacunes in de wet aan te vullen.