Werkloosheid

13 mei 2013
 
Door de recente wijzigingen in het sociaal akkoord is de WW nog verder versoberd. We zetten de meest actuele aanpassingen voor u op een rij:
 
• De maximale publiek gefinancierde WW-duur wordt stapsgewijs ingekort van 38 naar 24 maanden in de periode 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 (één maand per kwartaal).

• De opbouw van de WW-duur wordt gewijzigd: gedurende de eerste tien dienstjaren geeft elk dienstjaar recht op één maand WW-uitkering en in de jaren daarna geeft elk dienstjaar recht op een 1/2 maand WW-uitkering. Al opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 blijft van kracht en tot 2016 geeft elk jaar arbeidsverleden recht op één maand WW-uitkering.

• In de periode 2016 – 2020 wordt geleidelijk ingevoerd dat het publiek gefinancierde deel van de WW 50/50 wordt betaald door werknemers en werkgevers.

• Het is mogelijk om bij CAO alsnog een aanvulling van veertien maanden WW-uitkering overeen te komen (na de publiek gefinancierde WW-duur van 24 maanden). Deze afspraken worden gemaakt door sociale partners en worden in beginsel algemeen verbindend verklaard.

• Per 2016 wordt in plaats van na twaalf maanden, alle arbeid na zes maanden als passend beschouwd.
 
• De IOAW zal geleidelijk verdwijnen. Per 1 januari 2015 kunnen alleen werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1965 nog aanspraak maken op de IOAW.
 
• De IOW blijft bestaan voor zestigplussers tot 2020, waarna een evaluatie zal volgen.

Het sociaal akkoord heeft nu nog het karakter van een ‘onderhandelingsakkoord’. Op 19 april 2013 heeft minister-president Rutte evenwel aangekondigd het sociaal akkoord om te gaan zetten in wetsvoorstellen. Deze voorstellen zullen waarschijnlijk in het najaar van 2013 gereed zijn.