Wangedrag van werknemers

11 november 2009
 
In de editie van 11 november 2009 van het tijdschrift ArbeidsRecht staat een artikel van Frank ter Huurne en drs. J.H.A. van Vliet RA (senior manager bij Deloitte Forensic & Dispute Services) over forensisch accountantsonderzoek bij wangedrag van werknemers.
 
Wangedrag van werknemers kan in twee categorieën worden onderverdeeld:
  1. fraude, zoals diefstal, verduistering, corruptie, valsheid in geschrifte en
  2. norm overschrijdend gedrag, zoals handelen buiten bevoegdheden en het veronachtzamen van interne voorschriften.

 

Een werkgever die wangedrag vermoedt, zal dit willen onderzoeken, zodat het kan worden beëindigd en de betrokken werknemer zo nodig disciplinair bestraft kan worden. Een dergelijk onderzoek kan onder meer het werkterrein van de forensisch accountant bestrijken.

U vindt het gehele artikel rechts op deze pagina.