Zijn de bestuurders en commissarissen van Fairstar aansprakelijk wegens onbehoorlijke taakvervulling en het in de jaarstukken geven van een misleidende voorstelling van de toestand van Fairstar?

3 februari 2016
 
Arnout Schennink en Anne Spaargaren gaven een toelichting bij de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 30 september 2015. Het betrof de aangespannen procedure van Fairstar en Dockwise ten aanzien van de bestuurders en commissarissen van Fairstar. Centraal in de wenk staat de vraag of de bestuurders en commissarissen van Fairstar aansprakelijk zijn voor onbehoorlijke taakvervulling en het in de jaarstukken geven van een misleidende voorstelling van de toestand van Fairstar.