Noot bij Vzngr Rechtbank Amsterdam 27 maart 2012, JOR 2012/168 (Daniëls & Stekelenburg q.q./KPMG)

14 mei 2012
 

Timo Jansen schreef een 'noot' bij het vonnis van 27 maart 2012 waarbij  accountantskantoor KPMG werd gedwongen het volledige dossier met de jaarrekeningen 2000 t/m 2009 te verstrekken aan de curatoren van een Holding en haar vennootschappen. De curatoren betichten de bestuurders van deze bedrijven van onbehoorlijk bestuur en boekhoudfraude.

 

De gehele uitspraak werd gepubluceerd in SDU jurisprudentie JOR 20122/168