Verruiming Leegstandwet per 1 juli 2013

24 juni 2013
 
De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 ingestemd met de verruiming van de Leegstandwet per 1 juli 2013. De tijdelijke verhuur van woonruimten in leegstaande kantoren is hierdoor langer mogelijk. Ook andere gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen en bejaarden- en verzorgingshuizen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden, kunnen tijdelijk worden verhuurd krachtens de Leegstandwet. Tot slot wordt het voor huiseigenaren makkelijker om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Marieke van Schie legt uit wat de gevolgen zijn van de verruiming van de Leegstandwet.