Vernietiging arbitraal vonnis

4 maart 2014
 
Den Haag - Voor de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit was de trend waarneembaar dat overheidsopdrachtgevers voor geschillen het arbitraal beding schrapten ten gunste van de overheidsrechter.
Inmiddels wordt in bouwgeschillen weer veelvuldig arbitrage overeengekomen. Gekozen wordt bijvoorbeeld voor de RvA en het NAI. Geschillen met een (meer) internationaal karakter worden vaak voorgelegd aan The London Court of International Arbitration (LCIA) en de, mede ingegeven door FIDIC, belanghebbende International Chamber of Commerce (ICC).