Verkoop kantoorpand in gevaar door toedoen van krakers

26 juni 2012
 
In het huidige economische klimaat waarin de leegstand toeneemt, kan zich bij de spaarzame transacties die er wel zijn, eenvoudig een vervelende complicatie voordoen. Namelijk: krakers die een leeg (kantoor)pand betrekken en met een beroep op hun huisrecht (artikel 8 EVRM) de beoogde transactie frustreren of in ieder geval stevig vertragen.
 
Op dit moment doet zich in de directe omgeving van Amsterdam een dergelijke casus voor waarbij de verkoper op het punt staat om – en hier overigens ook toe verplicht is – over te gaan tot levering van een pand, maar hieraan vanwege de krakers geen gehoor kan geven. Het is dan de vraag welke handvatten een verkoper heeft om levering toch plaats te laten vinden en de schade zo beperkt mogelijk te houden. Allereerst wordt kort aandacht besteed aan de antikraakwet en het beleid van overheidswege op dat gebied, om vervolgens de mogelijke acties te bespreken.