Vastgoednieuws oktober 2012

10 oktober 2012
 

Taco de Lange en zijn mede-auteur mevrouw mr.drs. A. van Dijk geven in de hierbij gevoegde rubriek toelichtingen bij besluiten die in de maand september 2012 zijn genomen over de volgende onderwerpen:

 

 1. Overdrachtsbelasting / verruiming zesmaandstermijn bij doorverkoop
 2. Overdrachtsbelasting / verlaagd tarief niet van toepassing bij verkrijging perceel ten behoeve van woningbouw
 3. Overdrachtsbelasting / toepassing 6% tarief in plaats van 2% tarief niet discriminatoir
 4. Nieuw besluit overdrachtsbelasting. Teruggaaf van betaalde belasting
 5. Onroerende zaakbelasting: aanslag vernietigd omdat geen sprake is van eigen gebruik
 6. Door verbouwing en splitseing ontstaat geen nieuw vervaardigde onroerende zaak
 7. Nieuwe BV-regels per 1 oktober 2012
 8. Derde tranche projecten Crisis- en herstelwet gepubliceerd
 9. Per 1 oktober 2012 strenge norm voor gebruik derivaten door woningcorporaties
 10. Overdracht niet van belang voor verkrijgende verjaring
 11. Invoering nationale politie en herziening rechtbanken