Vastgoednieuws mei 2012

17 mei 2012
 

Taco de Lange en zijn mede-auteur mevrouw mr.drs. A. van Dijk geven in de hierbij gevoegde rubriek toelichtingen bij besluiten die in de maand april 2012 zijn genomen over de volgende onderwerpen:

 

 1. Fiscale aspecten van het stabiliteitsprogramma 2012
 2. Fiscale verzamelwet 2012
 3. Art. 13 Wet BRV bij koop aanneemovereenkomst
 4. Kosten van woningaftrek niet aftrekbaar
 5. Nederland en Duitsland sluiten nieuw belastingverdrag
 6. Conclusie A-G Wattel inzake Art.9, lid 4, Wet BRV
 7. Beleidsregels voor bewoning recreatiewoningen in plaats van wetswijziging
 8. Nieuw bouwbesluit 2012
 9. Nieuwe UAV (UAV 2012)
 10. Sneller handelen bestuursrechter
 11. Scherper en nieuw toezicht op advocatuur
 12. Wetsvoorstel voor publicatie van onder meer volmachten bij curatele
 13. Aankondiging van executieveiling in Volkskrant toegestaan