Vastgoednieuws maart 2012

3 maart 2012
 
Taco de Lange en zijn mede-auteur mevrouw mr.drs. A. van Dijk geven in de hierbij gevoegde rubriek toelichtingen bij besluiten die in de maand februari 2012 zijn genomen over de volgende onderwerpen:
 
 1. Verlenging termijn van goedkeuring samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 2. Terugwerkende kracht tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting
 3. Nieuw Box 3 besluit
 4. Box 1 versus box 3
 5. Aanmelding projecten voor 5e tranche Crisis- en herstelwet
 6. Pachter heeft geen voorkeursrecht indien koper afstand doet
  van eigen-gebruik-opzegging
 7. Nieuw cybercrime centrum
 8. Woningbouwcorporatie geldt als een ANBI
 9. Huurverhoging per 1 juli 2012
 10. Kabinet creëert Bouwteam om crisis aan te pakken
 11. Niet toegestane canonverhoging