Vastgoednieuws februari 2014

13 februari 2014
 

Taco de Lange en zijn mede-auteur mevrouw mr.drs. A. van Dijk geven in de hierbij gevoegde rubriek in Vastgoed Fiscaal & Civiel  informatie over de volgende ontwikkelingen binnen het vastgoed:

 

1. Conclusie advocaat-geneaal over pro-rataregeling biji woningcorporaties

2. WOZ-peildatum/waardering eigen woning voor de erfbelasting

3. Verhaal bestuursdwang op koper

4. Regeldruk voor bedrijven is verder verminderd

5. Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

6. Wet gebruik Friese taal van kracht sinds 1 januari 2014

7. Wijziging Meststoffenwet van kracht

8. Wederom hoge boete wegens illegaal verwijderen asbest