Vastgoednieuws februari 2012

2 februari 2012
 
Taco de Lange en  zijn mede-auteur mevrouw mr.drs. A. van Dijk geven in de hierbij gevoegde rubriek toelichtingen bij besluiten die eind 2011 en begin 2012 zijn genomen. De rubriek werd gepubliceerd in Vastgoednieuws van februari 2012 en behandelt de volgende onderwerpen:
 
  1. Juridische fusiefaciliteit overdrachtsbelasting
  2. Vergoedingsrechten en verrekenbedingen: goedkeuring en overdrachtsbelasting
  3. Enkel ter beschikking staan van een onroerende zaak is geen gebruik
  4. Waardering grond bij BTW-vrijgestelde entiteiten
  5. Ook particuliere verkoper kan schriftelijke koopovereenkomst eisen
  6. Reactie minister op evaluatie van de Wet koop onroerende zaken
  7. Wetsvoorstel inzake verplicht energielabel
  8. Nieuw informatieplicht notarissen over geldverkeer
  9. Nieuw huwelijksvermogenrecht
  10. Verbetering stelsel geschiloplossing