Vastgoedcrisis bereikt bestuursrechtspraak

23 oktober 2010
 
Bij besluiten over nieuwbouwplannen heeft de bestuursrechter het afgelopen half jaar diverse keren getoetst of aannemelijk is dat die plannen ondanks de crisis daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Als blijkt dat daarover bij het opstellen van die besluiten onvoldoende is nagedacht, dan kan dat tot schorsing of zelfs vernietiging van het besluit leiden.
 
Lees hier het gehele artikel van Aike Kamphuis & Marita Blomaard uit de Gemeentestem 2010/94.