Vastgoed langs transportroutes van vervoer van gevaarlijke stoffen

28 november 2013
 
Op 9 juli 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijkse stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)' aangenomen. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden. Met het te intoduceren 'basisnet' wordt gestreefd naar een duurzame oplossing voor de spanning tussen gevaar van het vervoer van gevaarlijke stoffen over belangrijke transportroutes en ruimtelijke ontwikkelingen in de (directe) nabijheid van deze transportroutes.

 

In deze bijdrage van Michael Klijnstra en Coen Geerdes in Vastgoed Fiscaal & Civiel, wordt de nieuwe wet toegelicht en zal worden geïllustreerd dat het basisnet niet alleen van belang is voor de vervoerders van gevaarlijke stoffen, maar evenzeer voor partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed langs deze transportroutes. De ruimtelijke beperkingen die (gaan) gelden langs transportroutes zullen met de Wet basisnet en aanverwante regelgeving juridisch worden verankerd.