Van rechtswege verleende vergunningen

10 mei 2013
 
 

De uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 februari 2013 leert ons dat een gemeente goed moet opletten bij aanvragen van de omgevingsvergunning.

 

In het ROmagazine van mei 2013 gaat Aike Kamphuis hier verder op in.