Van planschadevergoeding naar plancompensatie

20 december 2011
 
Met de inwerkingtreding per 1 juli 2008 van de nieuwe planschaderegeling onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft de wetgever willen afrekenen met het toekennen van volledige vergoedingen van planschade zoals die waren gebaseerd op het beginsel van rechtszekerheid.
 
In plaats daarvan heeft de wetgever willen aansluiten bij de "egalité-gedachte" zoals die ook bij nadeelcompensatie geldt. Dat houdt onder meer in dat alleen schade voor vergoeding in aanmerking komt, die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico.
 
Lees hier de column van Michael Klijnstra die werd gepubliceerd in ROM van december 2011.