Van exhibitie naar discovery

10 mei 2011
 
Uit de besproken ontwikkelingen volgt dat 'document discovery' realiteit wordt in de Nederlandse rechtsorde. Dit betekent dat daar in de rechtspraktijk al op kan of moet worden geanticipeerd. Immers, documentatie die vandaag ontstaat is in de toekomst wellicht onderwerp van geschil. Anticipatie kan door "vertrouwelijke advocaat/cliënt correspondentie" expliciet als zodanig aan te (blijven) duiden en te bewaren. Door het beleid ten aanzien van (de wijze van opslag van) archiefbescheiden in dit licht te heroverwegen. Of door op voorhand over het recht op inzage te contracteren, bijvoorbeeld in transactiedocumentatie of algemene voorwaarden.
 
In het Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijkvan mei 2011 vindt u het artikel 'Van exhibitie naar discovery' van Timo Jansen. Uit de besproken ontwikkelingen volgt dat 'document discovery' realiteit wordt in de Nederlandse rechtsorde. Dit betekent dat daar in de rechtspraktijk al op kan of moet worden geanticipeerd. Immers, documentatie die vandaag ontstaat is in de toekomst wellicht onderwerp van geschil. Anticipatie kan door "vertrouwelijke advocaat/cliënt correspondentie" expliciet als zodanig aan te (blijven) duiden en te bewaren. Door het beleid ten aanzien van (de wijze van opslag van) archiefbescheiden in dit licht te heroverwegen. Of door op voorhand over het recht op inzage te contracteren, bijvoorbeeld in transactiedocumentatie of algemene voorwaarden.