Update Wet bestuur en toezicht

28 juni 2012
 
De wet bestuur en toezicht treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. Deze wet introduceert onder meer de one-tier board in het Nederlandse vennootschapsrecht.
 
De one tier board is een bestuur dat bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Deze opzet is een alternatief voor ons bestaande dualistische bestuursmodel met een raad van bestuur en een afzonderlijke raad van commissarissen. Met de invoering van de one-tier board hoopt de wetgever Nederland aantrekkelijk te houden voor het internationale bedrijfsleven.  Als voordelen van de one-tier board worden genoemd een directer en daarmee beter toezicht van niet-uitvoerende bestuurders op uitvoerende bestuurders. De nauwere samenwerking zou ook moeten leiden tot een efficiëntere besluitvorming en een beter beleid en mijns inziens ook tot minder administratieve rompslomp. Één orgaan dat vergadert levert maar één notulen op en additionele informatie besproken door de raad van bestuur hoeft niet meer doorgezet te worden aan de raad van commissarissen.

 

In het hier bijgevoegde artikel worden deze en andere wijzigingen kort uiteengezet.