Investeer € 400 in een deskundigenoordeel en voorkom een loonsanctie

3 juni 2013
 

De Centrale Raad van Beroep oordeelde al in 2011 dat een deskundigenoordeel van het UWV waaruit blijkt dat de werkgever voldoet aan de re-integratieverplichting een latere loonsanctie onmogelijk maakt.

 

Werkgevers zijn verplicht zieke werknemers te re-integreren. Zieke werknemers zijn verplicht om daaraan mee te werken. Werkgevers ervaren deze re-integratieplicht vaak als onduidelijk. De belangen zijn groot, want het UWV kan na twee jaar een loonsanctie opleggen als de re-integratie-inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld. Gevolgen: de werkgever moet de zieke werknemer dan nog eens 52 weken loon betalen en re-integreren.

De beslissingen van het UWV waarin dergelijke loonsancties worden opgelegd zijn niet altijd even duidelijk. Integendeel; voor de meeste werkgevers zijn deze beslissingen niet te begrijpen. De verbazing (en frustratie) van werkgevers is na oplegging van zo’n loonsanctie vaak groot.

 

 
Dit overkwam ook een werkgever uit Heerhugowaard. Een van zijn werknemers werd ziek. Hij pakte de re-integratie van deze werknemer voortvarend op. Hij voldeed aan de verplichte re-integratie-eisen. Ook verzocht de werkgever het UWV tweemaal zijn re-integratie-inspanningen te beoordelen. In beide gevallen oordeelde het UWV in een deskundigenoordeel dat de werkgever voldeed aan de in de wet gestelde re-integratie-eisen. Toch legde het UWV deze werkgever uiteindelijk een loonsanctie op, waarbij het UWV de eerdere deskundigenoordelen links liet liggen.

 

 

De werkgever ging tegen de loonsanctie in bezwaar bij het UWV. In de bezwaarprocedure werd de werkgever in het ongelijk gesteld, ook bij de rechter kreeg hij geen gelijk. De werkgever is daarom in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. De Raad is van mening dat het UWV met twee maten meet. Eerst informeert het UWV de werkgever tweemaal dat hij voldeed aan alle re-integratie-eisen, terwijl het UWV kort daarop oordeelt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. De Raad stelde de werkgever alsnog in het gelijk en zette daarmee een streep door de loonsanctie. Deze uitspraak is onlangs door de rechtbank Maastricht bevestigd.

 

Deze zaak maakt duidelijk dat het aanvragen van een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen raadzaam kan zijn. De oplegging van een loonsanctie kan daardoor immers worden voorkomen. Een deskundigenoordeel kost € 400 voor een werkgever. Een verstandige investering.

 

 
Rechts kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank Maastricht downloaden inzake de relatie tussen een deskundigenoordeel en de oplegging van een loonsanctie .