Uitleg van contracten - stand van zaken

24 juni 2013
 
Een verschil van inzicht over de uitleg van contractuele bepalingen leidt niet zelden tot conflicten. Voor zover het de uitleg van een commercieel contract betreft, besliste de Hoge Raad in eerdere arresten dat onder omstandigheden de rechter grote betekenis toe mag kennen aan de ‘meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de gebruikte bewoordingen’. Echter, niet alle commerciële contracten moeten worden uitgelegd op basis van de taalkundige uitleg. In bepaalde gevallen wordt een andere betekenis aan de bepalingen van het contract gehecht. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 5 april 2013.