Uitkoopprocedure. Ontvankelijkheid. Prijsvaststelling

11 augustus 2008
 
 Bart Bendel doet verslag van de uitspraak van het Hof Amsterdam (ondernemingskamer) op 15 mei 2008 inzake een uitkoopprocedure, ontvankelijkheid en prijsvaststelling van de waarde van de aandelen.

 

Kan een aandeelhouder die zich ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding in het kader van de uitkoopprocedure niet heeft gemeld en gelegitimeerd als aandeelhouder ontvankelijk zijn in zijn verweer tegen de uitkoopvordering? Wie gelden als'houders van aandelen bij name bekend'? Zijn er omstandigheden die rechtvaardigen dat in het kader van de te betalen prijs voor de over te dragen aandelen uit hoofde van de uitkoopprocedure, wordt afgeweken van de prijs betaald in het kader van het openbaar bod?

 

Het gehele verslag vindt u rechts op deze pagina.