Uitkoopprocedure en prijsvaststelling

11 augustus 2008
 

Bart Bendel doet verslag van de uitspraak van het Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) op 15 mei 2008.

 

Eiseressen, hierna: 'Euronext c.s.', vorderen de overdracht van de door de overige aandeelhouders van Euronext N.V. gehouden aandelen. Hieraan is een succesvol openbaar bod voorafgegaan naar
aanleíding waan)an Euronext c.s. ten minste 95 % van de aandelen heeft verworven. Dít geschil betreft de prijsvasßtelling. Eiseressen vorderen de bepaling van de prijs op een vast bedrag gebaseerd op onder andere verschillende fairness opinions' verkregen in het kader van het openbaar bod en de aanvaarding op grote schaal van het bod. Gedaagden, althans een deel van hen, (hiema: Trafalgar c.s.) stellen dat die prijs niet redelijk en aanvaardbaar ís, omdat in hoofdzaak de actuele waarde van het aandeel sínds het openbaar bod aanzienlíjk ís gestegen.

 

Het gehele verslag vindt u rechts op deze pagina.