Uitkoopprocedure Ziggo: het bepalen van een billijke koopprijs voor de aandelen Ziggo

24 juli 2015
 

Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een wenk in Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) bij de uitspraak van de Ondernemingskamer van 21 april 2015 over de uitkoopprocedure van Ziggo. Centraal staat de waardering van de bij het openbare bod op alle geplaatste aandelen in het kapitaal van Ziggo geboden tegenprestatie en de vraag of de prijs voor de over te dragen aandelen billijk is.