Tomas Steenmetser vervangt Michiel van Schooten in het dagelijks bestuur

30 september 2015
 


 

OOK BESTUURSWISSEL BRENGT NIEUWE ENERGIE

 

Tomas Steenmetser heeft er zin in. Sinds 1 juli vervangt hij Michiel van Schooten in het dagelijks bestuur van Lexence. Samen met managing partner Peter Reinders en Arthur Kaspers zorgt hij er de komende drie jaar voor dat Lexence stevig aan de wind blijft varen. Vanwaar deze sterke motivatie?

 

Tomas hoeft hier niet lang over na te denken: "Het moment is gewoon uitermate geschikt. Ik werk hier nu 15 jaar en ben zelf net 50 jaar geworden. Ik heb veel binnen kantoor gezien en mijn praktijk is stabiel. Mijn team is goed ingewerkt, de andere partners staan erachter en het past ook prima binnen mijn persoonlijke leven." Hij knikt nog eens ter bevestiging en vervolgt: "Ik zit al sinds 1991 in de advocatuur en deze extra dimensie spreekt mij erg aan. Ik heb Lexence altijd als mijn eigen onderneming beschouwd maar het lijkt me enorm interessant om daar nu, los van mijn eigen praktijk, verder aan te bouwen. Om ons bedrijf samen met de andere bestuursleden een stap verder te brengen, in het belang van onze cliënten en medewerkers."

 

Positieve ontwikkelingen binnen het vastgoed
Die onderneming staat natuurlijk niet op zich. Lexence opereert al jaren succesvol binnen de vastgoedbranche en op het gebied van ondernemingsrecht. De vastgoedbranche heeft het moeilijk gehad, maar inmiddels zijn de vooruitzichten een stuk positiever. Tomas: "Ik denk zeker dat we gaan profiteren van de economische groei. Projectontwikkelaars hebben magere jaren achter de rug, maar ook in die hoek verwachten we weer meer activiteit. De afgelopen tijd zie je al een lichte stijging in het aantal transacties en ook het aantal huurcontracten stijgt." De detailhandel zit momenteel nog in een lastige fase. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is daarom een verbeterprogramma opgesteld. "Ik vind het belangrijk en interessant dat ik betrokken ben bij deze zogenaamde retailagenda. Op die manier kan ik als advocaat bijdragen aan politieke thema's en tegelijkertijd meewerken aan een betere toekomst voor de detailhandel."

 

Een nieuw pand; een nieuwe stap
Begin 2016 staat de verhuizing gepland naar het Infinity-gebouw; een prachtige en bekende 'landmark' aan de ring van Amsterdam. Het is een belangrijke stap voorwaarts waar zowel de medewerkers als menig cliënt halsreikend naar uitkijkt. Tomas knikt: "Door de verhuizing gaan we echt een nieuwe fase in. Het geeft ook veel energie en dat straalt eigenlijk op iedereen af. Zowel cliënten, relaties, medewerkers als nieuw talent reageren enthousiast. Ik geloof erin dat elke organisatie eens in de zoveel tijd toe is aan een dergelijke impuls. We onderstrepen met deze stap ons karakter en de voorwaartse beweging die we willen voortzetten."
De keuze voor het Infinity-gebouw, het voormalige ING House, is weloverwogen. "Er staat al genoeg leeg, we wilden daar pertinent niet aan bijdragen door voor nieuwbouw te kiezen. Duurzaamheid speelde ook een belangrijke rol. Bovendien is het een enorm mooi gebouw. Iedereen kent het en het heeft een transparant karakter", aldus Tomas.

 

Een bestuur in balans
Ook over zijn eigen bijdrage binnen het bestuur heeft Tomas duidelijk nagedacht: "Op dit moment is er een goede balans binnen het bestuur. Peter Reinders zet, samen met de partners, duidelijk de lijnen uit. Arthur bezit enorm veel kennis en heeft een rustig karakter. Ik vul dat mooi aan. Je zou kunnen zeggen dat ik extraverter ben; meer naar buiten gericht. Ik zie de organisatie als geheel maar tegelijkertijd ook de individuen en ben empathisch ingesteld. Het belang van de onderneming staat wat mij betreft voorop en ik ben een voorstander van een rechte koers. Natuurlijk kan er bijgestuurd worden als dat nodig is maar niet alleen op basis van losse casuïstiek."

 

Persoonlijke aandacht en een luisterend oor
Speerpunten vanuit Tomas' rol als bestuurslid zullen dan ook zijn het bevorderen van de doorstroom van jongeren binnen de organisatie, het verder stimuleren van team-efforts en het uitbouwen van de duidelijke positionering. “Ik ga dat vooral doen door goed te luisteren. Daarnaast vind ik het belangrijk om kracht te putten uit het positieve. Te kijken naar de dingen die goed gaan en zaken vanuit dat perspectief te benaderen. Als ik over drie jaar terugblik dan hoop ik dat mensen mij een open en bereikbare bestuurder vonden die beschikbaar was. Dat iedereen voldoende aandacht heeft gekregen en ik voldoende naar hen heb geluisterd.”

 

De verwachting is dat Lexence begin 2016 vanuit hun nieuwe onderkomen kan opereren. Momenteel werkt men hard aan de inrichting van het pand en worden de puntjes op de i gezet. Tomas: “Te zijner tijd hef ik graag gezamenlijk het glas. Ik heb er in ieder geval zin in!”